045 / 672 3720, 673 8721 abteam@abteam.sk

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

AB TEAM, s.r.o.
ul. Priemyselná 281
965 01 Ladomerská Vieska

abteam@abteam.sk
abteam.zh@gmail.com

Obch.reg. Os B.Bystrica
Oddiel Sro, Vl.č.3568/S
IČO: 36003433
IČ DPH: SK2020480176
IBAN: SK 3009 0000 0000 5171 715871
Č.u. 5171715871 kod banky 0900 SLSP

Obchodné zastúpenie

Pavol Beňo, tel. 0917 501 804

beno@abteam.sk

Ing. Martin Kukučka, tel. 0905 748 959

kukucka@abteam.sk

Cenové ponuky

Bc. Eva Neischlová, tel. 0905 431 364

neischlova@abteam.sk

Konateľ

Peter Kruml, tel. 0903 583 398

kruml@abteam.sk

Servis okien, dverí

Marek Činčár, tel. 0907 835 475

cincar@abteam.sk

Pošlite nám dopyt

OOU