045 / 672 3720, 673 8721 abteam@abteam.sk

Kontaktujte nás

AB TEAM, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

AB TEAM, s.r.o.
Priemyselná 281
965 01 Ladomerská Vieska
Žiar nad Hronom
tel.: 045 / 672 3720, 673 8721
e-mail: abteam@abteam.sk

Identifikačné údaje

IČO 36003433
DIČ: 2020480176
IČ DPH: SK2020480176
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3568/S

Bankové spojenie

Tatra banka, a. s.

Č.účtu: 2628130539/1100
IBAN:

Vedenie spoločnosti

 

Peter Kruml – konateľ
Ján Macoško – konateľ

Kontakty podľa úsekov:

Beňo Pavol
mobil: +421 917 501 804
email: beno@abteam.sk

Ing.Hanzel Peter
mobil: +421 905 499 231
email: hanzel@abteam.sk

Ing.Horváth Ján
mobil: +421 907 835 474
email: horvath@abteam.sk

Ing.Kukučka Martin
mobil: +421 905 748 959
email: kukucka@abteam.sk

Kubík Ján
mobil: +421 907 835 475
e-mail: kubik@abteam.sk

Matúška Ivan
mobil: +421 907 871 430
e-mail: matuska@abteam.sk

Nemec Peter
mobil: +421 907 835 318
email: nemec@abteam.sk

Korim Laco
mobil: +421 905 552 061
e-mail: korim@abteam.sk

Tulipánová Danka
e-mail: tulipanova@abteam.sk
tel: 045/6738720, 6723720, 6738721

 Horváthová Jana
e-mail: horvathova@abteam.sk
tel: 045/6738720, 6723720, 6738721

Palatická Soňa
mobil: +421 907 835 319
tel.: 045/6723375
e-mail: palaticka@abteam.sk

Nenašli ste vo webe nejakú informáciu?

Kontaktujte nás.

V prípade záujmu o naše výrobky a služby, alebo v prípade akýchkoľvek otázok nám môžete napísať prostredníctvom kontaktného formulára.

… alebo si k nám naplánujte cestu…

Mapa