045 / 672 3720, 673 8721 abteam@abteam.sk

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

AB TEAM, s.r.o.
ul. Priemyselná 281
965 01 Ladomerská Vieska

Obch.reg. Os B.Bystrica
Oddiel Sro, Vl.č.3568/S
IČO: 36003433
IČ DPH: SK2020480176
IBAN: SK 3009 0000 0000 5171 715871
Č.u. 5171715871 kod banky 0900 SLSP

 

Obchodné zastúpenie

Pavol Beňo, tel. 0917 501 804

beno@abteam.sk

Ing. Ján Horváth, tel. 0907 835 474

horvath@abteam.sk

Ing. Peter Hanzel, tel. 0905 499 231

hanzel@abteam.sk

Servis výrobkov

Marek Činčár, tel. 0907994647

cincar@abteam.sk

Ekonomické oddelenie

Tulipánová Daniela

045/6723720, +421905764218

tulipanova@abteam.sk

Pošlite nám dopyt

OOU