045 / 672 3720, 673 8721 abteam@abteam.sk

Ľahké obvodové plášte s nepriznaným hliníkom