045 / 672 3720, 673 8721 abteam@abteam.sk
AB TEAM

… hliníkové a plastové okná a dvere so značkou kvality

Od čias, kedy opustilo naše linky naše prvé okno, už prešlo 24 rokov. Roky 1996 – 2021 sú roky zbierania skúseností vo výrobe plastových a hliníkových okenných konštrukcií.

Postupne sme sa dostali medzi technicky i ľudsky dozreté oknárske firmy a slovíčko „okno“ čítame ako ucelený výrobný program pre okná, dvere a ľahké obvodové plášte. Slovíčko „výroba“ čítame ako súbor procesov, čiže návrh, výroba, montáž a servis. Žijeme s modernou technologicky vyspelou dobou, preto pracujeme s kvalitnými materiálmy – hliníkom, plastami, sklom, oceľou a výraznou mierou sme sa zaradili medzi uznávaných spracovateľov hliníka.

Je to fakt, sme hrdí, že sme za 24 rokov ako odborníci na okná a ako výrobcovia narástli. Je to fakt, že sme nemalé prostriedky investovali do technológie i do vzdelania našich ľudí. Radi sa pochválime množstvom referencií po celom Slovensku i v zahraničí. Ďakujeme.

AB TEAM – v roku 2018 sa firma prepojila so susednou firmou MET-KOV.
Nové možnosti investovania v stavebníctve priniesli aj nám prepriahnutie na čele spoločnosti. V spolupráci s firmou MET-KOV sme vyrábali nový konštrukčný variant zdvojených okien. Takýto typ moderných okien na Slovensku ešte nik nevyrábal, je to top okno nielen na Slovensku, ale i v Nemecku. Pre nás všetkých v AB TEAM to bola to výzva.

AB TEAM s novou silou je technicky i vedomostne na úrovni made in OKNO 2021.

Máte otázky? Kontaktujte nás.

Priemyselná 281
965 01 Ladomerská Vieska – Žiar nad Hronom
tel.: 045 / 672 3720, 673 8721
e-mail: abteam@abteam.sk